Zeven tips voor de belastingaangifte van uw overleden dierbare

 

Elk jaar veranderen er allerlei regels bij de belastingaangifte. Zo betaalt u het ene jaar misschien meer en krijgt u het andere jaar extra geld terug. Het doen van de belastingaangifte als u net een dierbare verloren heeft, vraagt ook emotioneel veel van u.

Wist u dat het doen van de belastingaangifte behoort tot de taken van de erfgenamen? U hoeft hiervoor niet altijd hulp van anderen in te schakelen en kunt dit in veel gevallen zelf. We helpen u graag met enkele tips: waar moet u aan denken bij de belastingaangifte van uw overleden dierbare?

belastingaangifte-uitvaart-loft-uitvaartbegeleiding-nazorg-dienstverlening

1. Erfenis krijgen en belastingaangifte doen

 

Heeft u een erfenis aanvaard na overlijden van een dierbare? Als erfgenaam moet u in veel gevallen erfbelasting betalen. Voor u dit kunt doen, moet u eerst de inkomstenbelasting van uw overleden dierbare afwikkelen met de Belastingdienst. De inkomstenbelasting van een overledene is namelijk een vermogensdrukkende schuld bij de bepaling van erfbelasting. Heeft de overledene recht op teruggave? Dan komt dat bedrag bij de erfenis.

 

 

2. Uitstel erfbelasting aanvragen

 

De belastingdienst stuurt een brief naar alle erfgenamen binnen 4 maanden na het overlijden waarin staat of al dan niet aangifte erfbelasting moet worden gedaan en wanneer deze moet worden ingediend. Vanaf 8 maanden na overlijden wordt belastingrente in rekening gebracht ongeacht of de aangifte op tijd is gedaan. De belastingdienst geeft aan dat het soms 3 maanden kan duren na ontvangst van de aangifte om een aanslag op te leggen. Denkt u dat u het niet binnen de gestelde termijn redt. Bijvoorbeeld omdat u nog belastingaangifte over de inkomsten van uw overleden dierbare moet doen? Vraag in dat geval een aanvraag voorlopige aanslag of uitstel erfbelasting aan bij De Belastingdienst. Dat scheelt een hoop rente!

 

 

3. Welke kosten voor de uitvaart mag u aftrekken van de erfenis?

 

Een deel van de kosten voor een begrafenis of crematie zijn uitvaartkosten die u mag aftrekken van de erfenis. Hierdoor betaalt u dus minder belasting. Deze kosten dient u wel in mindering te brengen op uitkeringen van de uitvaartverzekering.

Kosten die u mag aftrekken van de erfenis:

 • Grafsteen plaatsen (kosten grafsteen en aankoop van het graf)
 • Koffietafel
 • Rouwadvertenties
 • Huur van de aula
 • Kerkdiensten (huur en kosten sprekers) tot een jaar na het overlijden.

 

Kosten die niet aftrekbaar zijn:

 • Onderhoud aan het graf
 • Grafversiering
 • Kosten die u maakt voor het opruimen van de inboedel en vergoeding executeur.

 

 

4. Uitvaartverzekeringen en overlijden

 

Met een uitvaartverzekering komen nabestaanden minder snel voor onaangename financiële verrassingen te staan. Bij sommige uitvaartverzekeringen komt er na uw overlijden een geldbedrag vrij; deze soort uitvaartverzekering heet ook wel kapitaalverzekering.

 

Let op: vroeger was de premie voor deze verzekering aftrekbaar, maar sinds 2009 is dit niet meer het geval. Ook is er vanaf 2016 geen vrijstelling meer voor banksparen en uitvaartkosten.

 

Een vrijstelling voor kapitaal van een uitvaartverzekering blijft wel bestaan onder de volgende voorwaarden:

 • Een kapitaaluitvaartverzekering die uitkeert bij overlijden dient ‘los’ te zijn afgesloten. Dus geen combinatie met een kapitaalverzekering die uitkeert bij leven. Wilt u meer weten? Check dan de tabellen op de website van de Belastingdienst.
 • Bij een uitvaartverzekering (dat kan zowel een begrafenisverzekering als crematieverzekering zijn) met een uitkering in geld of in natura, moet het gaan om een verzekering die uitkeert bij overlijden van uzelf, uw fiscale partner, een bloed- of aanverwant, zoals uw kinderen, ouders, broers of zussen en hun echtgenoten.
 • Er zit een maximum aan het bedrag dat vrijgesteld is van belasting, informatie over deze vrijstellingen vindt u op de website van de Belastingdienst.

 

 

5. Erfenis en vrijstelling

 

U krijgt vrijstelling van erfbelasting tot een bepaald bedrag. Met de rekenhulp erfbelasting op de website van de Belastingdienst rekent u uit welk bedrag dat is in uw persoonlijke situatie.

Is het bedrag dat u erft hoger dan de vrijstelling? Wellicht is het dan verstandig om uw vermogen toe te rekenen aan uw overleden partner.
Inkomstenbelasting is immers een aftrekpost voor de erfbelasting. Dan is het gunstig om de belasting zoveel mogelijk in Box 3 terecht te laten komen, dan wordt de erfbelasting lager.

 

 

6. Belastingaangifte fiscale partners gezamenlijk

 

Is uw partner overleden? Probeer dan voor u beiden als fiscale partners gezamenlijk aangifte te doen.

 

 

7. Erft u een woning? Bekijk kritisch de WOZ-waarde

 

Erft u een woning of meerdere woningen? U dient erfbelasting te betalen over de WOZ-waarde. Denkt u dat de WOZ-waarde te hoog is? Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde bij uw gemeente.

 

 

Dit zijn enkele tips om u op weg te helpen bij de afwikkeling van de nalatenschap. Twijfelt u, stel uw vraag bij de Belastingdienst of kijk op diens website voor meer informatie.