Hospices

 

Hospice betekent oorspronkelijk herberg of onderkomen.
In landen waar al langere tijd hospices bestaan, zijn ze vaak bedoeld als tijdelijke opvang voor mensen die niet meer te genezen zijn, met name als er onvoldoende zorg thuis aanwezig kan zijn.

 

Een hospice is een plek waar het niet gaat om extra dagen aan het leven toe te voegen, maar extra leven aan de dagen.

Hospice Bardo, Haarlemmermeer

 

Bardo Hospice is een kleinschalige woonvoorziening in Hoofddorp waar 24 uur per dag palliatieve zorg geboden wordt door een team van artsen, gediplomeerde verpleegkundigen en vrijwilligers. Dit maakt ons een high care hospice.

Het team van Bardo zet zich met volle overtuiging in voor optimale kwaliteit van leven. Voor de patiënt, maar ook voor de naasten. Dit doen we onder meer door klachten van pijn en ongemak te bestrijden. Ons doel is dat mensen zich zo goed mogelijk voelen tijdens hun verblijf in het hospice. We hebben daarom ook veel aandacht voor het geestelijke, sociale en spirituele welbevinden van onze gasten. Zorg voor naasten hoort hier nadrukkelijk bij. Voor velen blijkt deze zorg in de laatste levensfase van onschatbare waarde.

Bardo werkt vanuit een algemene grondslag. Dit betekent dat iedereen welkom is, ongeacht leeftijd, levensovertuiging of culturele achtergrond.

hospice-bardo-loft-uitvaartbegeleiding-overlijden-zorg-Hoofddorp

Hospice Groep Haarlem e.o.

 

Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. geeft ondersteuning aan mensen die gaan sterven en aan hun naasten, bij mensen
thuis of in het Hospice Huis.

Dat doen wij met de inzet van speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers in samenwerking met professionele zorgverleners, zoals de wijkverpleging, de nachtverpleging en de huisarts.

Wij proberen zo nauw mogelijk aan te sluiten bij de waarden, wensen en behoeften van de zieke en zijn/haar mantelzorgers, zonder daarbij de kwaliteit van de zorg tekort te doen.

Daarom houden we, net als in de thuissituatie, ook in het Hospice Huis het huiselijke gevoel zo goed mogelijk vast.

 

hospice-groep-haarlem-eo-loft-uitvaartbegeleiding-laatste-levensfase-overlijden

Hospice Duin- en Bollenstreek

 

Het Hospice Duin- en Bollenstreek is een gastvrij huis voor de laatste dagen, een plek waar mensen zich welkom en veilig voelen.  Mensen die niet lang meer te leven hebben, willen het liefst de laatste dagen van hun leven in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen.
Soms is dat niet mogelijk door gezins- of woonomstandigheden, of omdat familie of vrienden de nodige 24-uurszorg niet (meer) kunnen bieden.
Dan kan het Hospice Duin- en Bollenstreek een alternatief zijn waar familie en vrienden de zorg kunnen voortzetten samen met huisarts, verpleging en deskundige vrijwilligers. Er is dan weer meer ruimte en tijd om partner, ouder, kind of vriend te zijn.

Een hospice biedt zorg afgestemd op de individuele levensstijl, wensen en mogelijkheden van de gast. In een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert, krijgt de gast alle aandacht en zorg, gericht op een zo vredig en waardig mogelijke laatste levensfase.

Het Hospice Duin- en Bollenstreek werkt nauw samen met het netwerk Palliatieve Zorg Zuid-Holland Noord, het Integraal Kankercentrum Nederland en de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Nederland. Aan het hospice zijn twee consulenten palliatieve zorg verbonden.

hospice-duin-bollenstreek-loft-uitvaartbegeleiding-afscheid-laatste-levensfase-lisse-hillego

Hospice De Heideberg, Santpoort e.o.

 

Aanvullende mantelzorg kan zowel in de thuissituatie als in het Hospice gegeven worden.

Als iemand de wens heeft thuis te sterven, dan kunnen de vrijwilligers tijdens deze laatste levensfase daar begeleiding en ondersteuning bieden.

Er kan een situatie ontstaan/zijn waardoor het niet mogelijk (meer) is deze wens te vervullen. Dan kan het de voorkeur hebben om de begeleiding, ondersteuning en zorg voort te zetten in het Hospice.

In het Hospice wordt de thuissituatie zoveel mogelijk benaderd. Het is mogelijk dat dierbare bezittingen zoals schilderijen, een lekkere luie stoel of fotoboeken, meegenomen worden.

De aandacht ligt altijd  op een heel persoonlijke benadering.

hospice-Heideberg-santpoort-laaste-levensfase-loft-uitvaartbegeleiding