Overlijden tijdens verblijf in het buitenland

 

Velen zullen op vakantie gaan en mooie reizen maken: wat een heerlijk vooruitzicht!  Het zijn hoogtepunten waar u een tijd van tevoren al naar uitkijkt en na thuiskomst met plezier aan terugdenkt. Maar waar u waarschijnlijk nooit bij stilstaat is dat een reisgenoot of familielid tijdens de reis kan overlijden, bijvoorbeeld als gevolg van een ongeluk of ziekte. Naast de emotionele impact dat dit heeft, moet er ineens veel geregeld worden zoals de repatriëring: de overledene naar het thuisland over laten brengen voor de begrafenis of crematie. Wat moet u doen als u in zo’n situatie terecht komt?

Als het overlijden een gevolg is van een ongeluk of misdrijf, dan moet de politie gewaarschuwd worden. Er vindt vaak een autopsie plaats. Dat is een lichamelijk onderzoek naar de doodsoorzaak, uitgevoerd door een arts. Als iemand in het ziekenhuis overlijdt, is er al een arts aanwezig die direct de doodsoorzaak kan vaststellen. Voordat het lichaam wordt overgebracht naar Nederland, moet het duidelijk zijn waaraan iemand is overleden.

reisverzekering-overlijden-buitenland-loft-uitvaartbegeleiding-repatriëring-overlijden

Bel bij overlijden: 06 – 203 802 24

Handig om te weten

 

Voor het overbrengen van overledenen gelden regels en moet het een en ander geregeld worden; speciale procedures moeten in beide landen gevolgd worden. Deze regels en procedures zijn in ieder land weer anders en ook lokale gewoonten kunnen een rol spelen. Goed om te weten is dat ook de Nederlandse ambassade hierin hulp kan bieden.

En er komen ook aardig wat kosten bij kijken, die mogelijk door een reisverzekering of uitvaartverzekering gedekt worden. Het is daarom goed om de verzekering(en) door te nemen, zodat u weet wat vergoed wordt. De kosten van een repatriëring lopen uiteen, onder andere afhankelijk van het land waarin het overlijden plaatsvindt. Gemiddeld liggen de kosten van een repatriëring vanuit het buitenland naar Nederland tussen de € 6.000,00 en € 8.000,00 euro.

 

Instanties inschakelen

 

Er is een aantal instanties die op de hoogte moet worden gebracht van het overlijden. Dit is in ieder geval de Nederlandse ambassade of het consulaat. Als deze er niet is, kan het ook een ambassade van een ander EU-land zijn die ter plekke vertegenwoordigd is. Het overlijden moet ook geregistreerd worden bij een lokale autoriteit, zoals een gemeentehuis. Deze overhandigt een overlijdensakte. De buitenlandse overlijdensakte is ook geldig in Nederland. Deze moet dan wel de noodzakelijke legalisaties bevatten.

Had de overledene een reisverzekering, dan schakelt de ambassade de alarmcentrale van de verzekering in. De reisverzekeraar zorgt ervoor dat het lichaam naar Nederland wordt overgebracht (repatriëring) en betaalt ook de kosten. Had de overledene geen reisverzekering maar wel een uitvaartverzekering, dan worden de kosten voor het overbrengen van het lichaam van het buitenland naar Nederland daaruit vergoed. De uitvaartverzekeraar regelt dan de overbrenging van het lichaam naar Nederland.

Medewerkers van de ambassade of het consulaat proberen nabestaanden zo goed mogelijk te steunen. Zij houden contact met hen totdat de overledene naar Nederland is overgebracht. Het kan in sommige gevallen een tijd duren voordat het lichaam van de overledene wordt vrijgegeven. Als er sprake is van een misdrijf dan kan de ambassade dit niet zelf onderzoeken. Dat kan alleen de politie doen.

Het is goed om te weten dat u ook in het buitenland steun kunt krijgen bij zo’n verlies. Probeer niet in paniek te raken, teken niet te snel formulieren, lees ze goed door, laat ze desnoods vertalen. Misschien is het een idee om iemand vanuit Nederland te vragen om u te (komen) helpen.

 

Overbrenging naar Nederland

 

In de meeste gevallen duurt het een aantal dagen voordat een overledene gerepatrieerd kan worden. Dat komt omdat er mogelijk nog onderzoek gedaan moet worden naar de doodsoorzaak. Ook het regelen van alle benodigde documenten en de legalisatie daarvan kost vaak een aantal dagen. Daarna balsemt de lokale begrafenisondernemer het lichaam en maakt het klaar voor vervoer per vliegtuig of auto. Hij geeft een verklaring af waarin staat dat er is voldaan aan alle wettelijke voorschriften voor het vervoer. Een lokale autoriteit, zoals een gemeentehuis, verstrekt op basis daarvan een laissez-passer. Hierin verklaart een lokale begrafenisondernemer dat aan de wettelijke voorschriften is voldaan Dit is een document dat nodig is om het lichaam van de overledene terug naar Nederland te brengen.

De lokale begrafenisondernemer neemt contact op met de vervoersmaatschappij en zorgt dat het lichaam op de luchthaven komt of wordt opgehaald. De nabestaanden in Nederland kiezen een eigen uitvaartondernemer om het lichaam op de luchthaven of bij een uitvaartcentrum in Nederland op te halen en samen de uitvaart te regelen.

 

Iemand in uw omgeving overlijdt in Nederland

 

Heel vervelend en triest, de eerste gedachte is vaak: ik wil terug naar Nederland en wel zo snel mogelijk. Hoe regelt u dat? De beste manier om e.e.a. te regelen is door contact op te nemen met de alarmcentrale van de verzekeringsmaatschappij (als u een reisverzekering heeft afgesloten). Daarna moet u eventueel contact opnemen met de vliegmaatschappij om een vlucht te zoeken.

Bij een overlijden tijdens uw vakantie van eerste of tweedegraads familie vallen de kosten onder de dekking van de reisverzekering. Onder de eerste en tweedegraads familieleden vallen: partners, ouders (ook stief- en adoptieouders), schoonouders, kinderen (ook stief- en adoptiekinderen), schoondochters en -zonen, (stief)broers, (stief)zussen, kleinkinderen, opa’s en oma’s, schoonzussen en zwagers.

 

Mocht u onverhoopt met een overlijden van een dierbare tijdens uw vakantie worden geconfronteerd, is het prettig om te weten dat het team van Loft Uitvaartbegeleiding u kan helpen en adviseren. U kunt ons dag en nacht bellen.