Stichtingen

 

Een stichting is een organisatie die een bepaald sociaal of ideëel doel wil verwezenlijken. Zo zijn er ook stichtingen die hulp bieden bij ziekte en overlijden, als aanvulling op de bestaande reguliere zorg- en hulpverlening. Wij werken nauw samen met een aantal stichtingen.

Stichting Adamas Inloophuis

 

Adamas Inloophuis biedt psychosociale ondersteuning en begeleiding aan volwassenen en kinderen die met kanker geconfronteerd zijn. Adamas Inloophuis biedt iedere gast behoeftegerichte ondersteuning waardoor de gast zijn/haar kracht (weer) leert inzetten. Op die manier maakt Adamas Inloophuis een essentieel en concreet verschil in het leven van kankerpatiënten, hun naasten en hun nabestaanden, ongeacht de fase van het ziekte-, genezings- of acceptatieproces waarin zij zich bevinden.

De visie van Adamas Inloophuis is concreet: Door kanker bewust leven”.

adamas-inloophuis-loft-uitvaartbegeleiding-hulp-bij-verlies-ontzorgen-heemstede-haarlemmermeer

Stichting Ambulancewens

 

We hebben Stichting Ambulance Wens opgezet als aanvulling op de verzorging van terminale patiënten. Er zijn nog te veel patiënten die overlijden zonder dat ze echt alles hebben kunnen afsluiten. Eén van die oorzaken is het onvermogen bepaalde wensen te realiseren doordat de patiënt niet langer mobiel is en andere bestaande voorzieningen hiertoe tekortschieten.

 

De missie van Stichting Ambulance Wens is om iedere terminale patiënt die aandacht te geven die hij/zij verdient, zodat de patiënt niet hoeft te overlijden zonder dat één laatste wens is gerealiseerd. Door het meemaken van deze gebeurtenis kan er wellicht voor de patiënt zelf en diens omgeving weer een beetje licht komen in die laatste dagen.

 

Echter omdat er maar één wens de laatste kan zijn en we die graag aan iedere patiënt gunnen helpen we iedere patiënt maar één keer!

Dat is wat wij willen bereiken. Levenskwaliteit toevoegen aan die laatste periode, zodat een klein deel van de ellende even opzij gezet kan worden.

stichting-ambulancewens-hulp-bij-verlies-ontzorgen-loft-uitvaartbegeleiding-haarlemmermeer-heemstede

Stichting Bretels

 

Stichting Bretels zet zich in voor jonge gezinnen die een of beide ouders gaan verliezen of hebben verloren. De stichting is een initiatief van drie zussen: Femke, Suzanne en Nicky. De basis van Bretels ligt in het overlijden van hun moeder Els op 46-jarige leeftijd. Zij leerde hen altijd uit te gaan van het positieve, je schouders eronder te zetten als het even tegen zit, je hart te volgen, te vechten waar je voor staat, zelfstandig te zijn, er het maximale uit te halen en bovenal het leven lief te hebben. Daarom vormen haar levenslessen de basis van Stichting Bretels. Met het oprichten van de stichting hopen de zussen een houvast te kunnen zijn voor jonge gezinnen die in dezelfde situatie zitten.

 

Gezinnen die in een dergelijke situatie zitten kunnen zichzelf aanmelden maar kunnen ook door vrienden, familie of hulpverleners aangemeld worden. Tijdens een gesprek met het gezin onderzoeken de initiatiefnemers samen met daarvoor opgeleide vrijwilligers wat de stichting voor hen kan betekenen. Dit leidt tot een plan op maat dat in samenwerking met organisaties, bedrijven en vrijwilligers uitgevoerd wordt. Daarnaast organiseert Bretels ook plenaire bijeenkomsten. Zo is er Bretels Bijeen voor volwassenen en Bretels Bondgenoten voor kinderen en jongeren. Meer informatie kunt u vinden op de website www.stichtingbretels.nl.

 

Colinda Veldman is vrijwilliger bij de Stichting Bretels en zet zich met veel liefde en enthousiasme in voor deze stichting.

Stichting-Bretels-Loft-Uitvaartbegeleiding-hulp-bij-verlies-overlijden-heemstede-haarlemmermeer-haarlem

Stichting Félice

 

Ouders die hun kindje net verloren hebben, worden ineens geconfronteerd met het organiseren van een afscheid. Iets waar je als ouder nooit over nagedacht zal hebben. De kosten die komen kijken bij een uitvaart zijn erg hoog. Vele jonge ouders hebben geen uitvaartverzekering of zijn niet bij machte een uitvaart te betalen. Stichting Félice wil hierbij helpen en het mogelijk maken de verdrietige dag een beetje mooier te maken. 

 

Stichting Félice helpt ouders om het afscheid van hun kindje zo mooi mogelijk te maken Om ouders te helpen, zal de stichting een bedrag tot 150 euro vergoeden voor een de volgende mogelijkheden:
Oplaten van ballonnen
Bloemetjes
Kistje
Bubbels om te proosten op het leven van het kindje
Gebakjes
Fotograaf
Urn
Geluidsopname van het afscheid
Kosten voor de uitvaartverzorger

Daarnaast kunnen ouders altijd kiezen uit een houten diertje of een naamslinger.

Stichting Félice maakt het ook mogelijk kindjes te balsemen. Deze aanvraag kan uitsluitend telefonisch geplaatst worden via 0650642059. Er zal in overleg met de uitvaartverzorger een afspraak gepland worden voor balseming. De kosten hiervoor zullen volledig vergoed worden door Stichting Félice.

 

Alle kleine beetjes helpen en dus kan je een verzoek indienen zodat de Stichting je kan helpen om toch dat extraatje te kunnen realiseren voor het mooiste afscheid.

stichting felice- loft-uitvaartbegeleiding-afscheid-baby-overleden

Stichting Make a memory

 

Stichting Make a Memory fotografeert op verzoek van ouders en via bemiddeling van zorgprofessionals ernstig zieke, terminale en overleden kinderen in de leeftijd van 23 weken (zwangerschap) tot en met zeventien jaar.

 

Met een landelijk netwerk van ruim 140 professionele fotografen worden thuis of in het ziekenhuis foto’s gemaakt. De ouders ontvangen kort daarna een boekje met vijf afdrukken en een usb stick met alle foto’s in hoge resolutie.
De foto’s  bieden de ouders troost en een blijvende herinnering en kunnen wezenlijk helpen bij de verwerking van het verlies. De fotografen werken belangeloos en hun werk onderscheidt zich in positieve zin technisch en inhoudelijk van de foto’s die ziekenhuispersoneel en ouders zelf kunnen maken.

 

Voor de ouders zijn er geen kosten verbonden aan het ontvangen van foto’s van Make a Memory. Alle onkosten worden gedragen door sponsoren, donaties, schenkingen en andere wettige inkomsten.
Bij het contact met ouders en het toesturen van de foto’s wordt maximale privacy gewaarborgd.
Make a Memory is dag en nacht bereikbaar en streeft naar een dagelijkse 24-uurs inzetbaarheid van fotografen.

stichting-make-a-memory-loft-uitvaartbegeleiding-afscheid-kind-baby-hulp-bij-overlijden-heemstede-haarlemmermeer

Stichting Nabestaandenzorg

 

Het verlies van een dierbare is een ingrijpende verandering in iemands bestaan. De confrontatie met het gemis, het zetten van de eerste stappen in een veranderd leven en de afwikkeling van de nalatenschap en de daarbij komende administratie kunnen voor veel vragen zorgen.

Daarnaast is het huidige aanbod van diensten en producten waar nabestaanden in de regio Haarlem en Haarlemmermeer een beroep op kunnen doen, vaak onduidelijk of bereikt de mensen niet voldoende. Bij stichting nabestaandenzorg werken nazorgconsulenten en vrijwilligers die u bij kunnen staan bij alle vragen waar u na een overlijden mee te maken kan krijgen.

Mocht u na het kennismakingsgesprek gebruik willen maken van een van hun diensten dan worden daar afspraken over gemaakt en wanneer er kosten aan verbonden zijn worden deze vooraf met u besproken.

 

Heeft u vragen of wilt u een beroep doen op een van hun diensten kunt u bellen met
023 – 84 48 201 of mailen naar info@stichting-nabestaandenzorg.nl.

stichting-nabestaandenzorg-loft-uitvaartbegeleiding-rouw-verlies-hulp-nalatenschap-haarlem-hoofddorp-nieuw-vennep-heemstede